Boeken, films, gedichten en muziek

Tijd voor de dood, Marjon Klaassen


Tijd voor de dood, handreiking voor een persoonlijke uitvaart

Tijd voor de dood' beschrijft de vele mogelijkheden van bewust en oprecht afscheid nemen van een mens die is gestorven. Het schrijft niet voor hoe er afscheid genomen moet worden, maar is een pleidooi om dit op een persoonlijke manier en stap voor stap te doen.

De uitvaartverzorger speelt hierbij een belangrijke rol. Een rol die verder reikt dan het regelen van praktische zaken, namelijk: mensen stimuleren hun eigen wensen te formuleren en bij de uitvoering daarvan een actieve rol te spelen.

Dit boek is een gids voor nabestaanden, hulpverleners en uitvaartverzorgers.

Marjon Klaassen schreef dit boek ere van het vijfjarig jubileum van haar uitvaartbedrijf.

Uit het voorwoord, geschreven door Manu Keirse (auteur van o.a. Helpen bij verlies en verdriet):

“De auteur laat in Tijd voor de dood zien dat afscheid mooi en ontroerend kan zijn. Met een bijzondere fijngevoeligheid en een uitstekend oog voor detail beschrijft ze vanuit haar praktijkervaring hoe mensen een gebeuren, dat soms kil en zakelijk overkomt, kunnen transfereren in een sfeer van menselijk ontmoeten. … De auteur is er werkelijk bijzonder in geslaagd om de lezer mee te nemen in een verhaal dat deuren opengooit, dat mensen helpt nadenken over zinvol afscheid nemen, dat suggesties en mogelijkheden aanreikt om het leven van mensen te eren in de dagen van afscheid nemen.

…Ik hoop dat dit boek zijn weg vindt naar velen, op een moment dat ze nog niet met sterven en afscheid nemen worden geconfronteerd. Het kan hen helpen zich voor te bereiden, om op de momenten waarop we misschien het meest intens stilstaan bij de diepere betekenis van leven en samenzijn - de momenten waarop dit samenzijn afbreekt - een warmte en medemenselijkheid te brengen, die velen kunnen meedragen in hun verdere leven”.